หม้อแปลงไฟฟ้า | หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า

MENU
ภาษา:
|

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด

เมนูหลัก

Language ไทย | English

ผลิตภัณฑ์

 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)2000Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H3185Outline Dimension (mm.) L2150Outline Dimension (mm.) W1160Oil qty (Liters)960Total Weight (Kg.)4285
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)2000Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H3280Outline Dimension (mm.) L2160Outline Dimension (mm.) W1160Oil qty (Liters)980Total Weight (Kg.)4160
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)1500Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1990Outline Dimension (mm.) L1885Outline Dimension (mm.) W1060Oil qty (Liters)820Total Weight (Kg.)3460
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)1500Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H2100Outline Dimension (mm.) L1885Outline Dimension (mm.) W1230Oil qty (Liters)840Total Weight (Kg.)3485
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)1250Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1860Outline Dimension (mm.) L1760Outline Dimension (mm.) W1230Oil qty (Liters)660Total Weight (Kg.)2920
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)1250Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1925Outline Dimension (mm.) L1950Outline Dimension (mm.) W1230Oil qty (Liters)680Total Weight (Kg.)2950
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)1000Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1780Outline Dimension (mm.) L1800Outline Dimension (mm.) W1030Oil qty (Liters)475Total Weight (Kg.)2250
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)1000Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1880Outline Dimension (mm.) L1800Outline Dimension (mm.) W1050Oil qty (Liters)478Total Weight (Kg.)2270
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)800Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1785Outline Dimension (mm.) L1720Outline Dimension (mm.) W1020Oil qty (Liters)477Total Weight (Kg.)2110
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)800Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1840Outline Dimension (mm.) L1790Outline Dimension (mm.) W1190Oil qty (Liters)480Total Weight (Kg.)2290
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)630Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1370Outline Dimension (mm.) L1450Outline Dimension (mm.) W920Oil qty (Liters)360Total Weight (Kg.)1555
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)630Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1510Outline Dimension (mm.) L1380Outline Dimension (mm.) W1040Oil qty (Liters)450Total Weight (Kg.)1860
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)500Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1370Outline Dimension (mm.) L1400Outline Dimension (mm.) W980Oil qty (Liters)340Total Weight (Kg.)1418
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)500Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1440Outline Dimension (mm.) L1420Outline Dimension (mm.) W990Oil qty (Liters)343Total Weight (Kg.)1445
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)400Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1300Outline Dimension (mm.) L1310Outline Dimension (mm.) W960Oil qty (Liters)294Total Weight (Kg.)1215
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)400Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1460Outline Dimension (mm.) L1380Outline Dimension (mm.) W840Oil qty (Liters)290Total Weight (Kg.)1180
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)315Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1250Outline Dimension (mm.) L1170Outline Dimension (mm.) W780Oil qty (Liters)226Total Weight (Kg.)965
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)315Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1370Outline Dimension (mm.) L1310Outline Dimension (mm.) W830Oil qty (Liters)255Total Weight (Kg.)1010
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)250Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1335Outline Dimension (mm.) L1133Outline Dimension (mm.) W700Oil qty (Liters)198Total Weight (Kg.)1030
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)250Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1310Outline Dimension (mm.) L1350Outline Dimension (mm.) W755Oil qty (Liters)234Total Weight (Kg.)1130
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)250Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1430Outline Dimension (mm.) L1380Outline Dimension (mm.) W780Oil qty (Liters)245Total Weight (Kg.)1186
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)250Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1430Outline Dimension (mm.) L1380Outline Dimension (mm.) W790Oil qty (Liters)245Total Weight (Kg.)1186
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)160Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1220Outline Dimension (mm.) L1086Outline Dimension (mm.) W660Oil qty (Liters)160Total Weight (Kg.)835
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)160Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1355Outline Dimension (mm.) L1225Outline Dimension (mm.) W715Oil qty (Liters)216Total Weight (Kg.)898
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)160Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1210Outline Dimension (mm.) L1175Outline Dimension (mm.) W745Oil qty (Liters)187Total Weight (Kg.)875
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)160Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1355Outline Dimension (mm.) L1225Outline Dimension (mm.) W715Oil qty (Liters)216Total Weight (Kg.)898
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)100Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1195Outline Dimension (mm.) L1090Outline Dimension (mm.) W650Oil qty (Liters)152Total Weight (Kg.)691
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)100Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1170Outline Dimension (mm.) L966Outline Dimension (mm.) W600Oil qty (Liters)120Total Weight (Kg.)535
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)100Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1275Outline Dimension (mm.) L1115Outline Dimension (mm.) W640Oil qty (Liters)172Total Weight (Kg.)682
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)100Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1305Outline Dimension (mm.) L1145Outline Dimension (mm.) W960Oil qty (Liters)163Total Weight (Kg.)694
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)50Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1185Outline Dimension (mm.) L1080Outline Dimension (mm.) W630Oil qty (Liters)118Total Weight (Kg.)518
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)50Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1100Outline Dimension (mm.) L886Outline Dimension (mm.) W555Oil qty (Liters)85Total Weight (Kg.)395
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)50Primary Voltage (V)22000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1110Outline Dimension (mm.) L990Outline Dimension (mm.) W605Oil qty (Liters)103Total Weight (Kg.)452
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)50Primary Voltage (V)33000Secondary Voltage (V)416/240Phase3Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1210Outline Dimension (mm.) L980Outline Dimension (mm.) W610Oil qty (Liters)115Total Weight (Kg.)460
 • TRANSFORMER
  Best structure Excellent design ensures compact structure and Perfect appearance. Excellent Performance Lowest Exciting Current and Lowest Noise Level. Economy Less parts involved lead to cheap price and Fine quality. Easy mainternace and repair Core parts won’t be involved in repair job Lowest Service cost and easy to repair.
  TRANSFORMERCapacity (kVA.)30Primary Voltage (V)19000Secondary Voltage (V)480/240Phase1Tapping (%)+-2 x 2.5Outline Dimension (mm.) H1220Outline Dimension (mm.) L615Outline Dimension (mm.) W570Oil qty (Liters)41Total Weight (Kg.)216

ตัวแทนจำหน่ายและบริการของ SEC มีความพร้อมสำหรับความต้องการของคุณและสามารถเสนอโครงการต่างๆและทำความเข้าใจในงานของคุณก่อนการจัดทำราคา ผู้จัดการฝ่ายบริการของเราก็จะคอยดูแลช่างเทคนิคให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามงานที่คุณต้องการภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงปกติหรืองานฉุกเฉิน SEC พร้อมที่จะให้บริการ — 24 / 7 / 365 !
กลับหน้าหลัก
สอบถาม SEC – หม้อแปลงไฟฟ้า:
ข้อมูลทั่วไป ราคา ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัดSAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD.

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ผลิตหม้อแปลงได้ทุกขนาด KVA และทุกระบบไฟ ตามมาตฐานสากล IEC, ANSI, VDE, IEEE, มอก. จำหน่ายในราคาประหยัด รับประกันการใช้งานยาวนานถึง 5 ปี แม้กระทั่งฟ้าผ่า

เพิ่มเติม »

ช่องทางติดต่อ

Copyright © 2024-2025