มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม

MENU
ภาษา:
|

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด

เมนูหลัก

Language ไทย | English

Industry standards มาตรฐานอุตสาหกรรม ต่อไปนี้คือรายชื่อของลิงค์ไปยังหน่วยงานที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในการเขียนข้อกำหนดและช่วยในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณ:

 • สถาบันมาตรฐานต่างๆของอเมริกา
  เป็นองค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร (501(C)3) โดยการร่วมมือกับกลุ่มมาตรฐานอเมริกาและระบบการประเมิน
 • คณะกรรมการกลุ่มอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ
  มาตรฐานแห่งชาติและการประเมินผลของภาครัฐ ธุรกิจ และสังคม สำหรับเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็คทอรนิกส์
 • สถาบันวิศวกรทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
  IEEE คือ สมาคมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ไม่หวังผลกำไร มีสมาชิกประมาณ 360,000 รายใน 175 ประเทศ IEEE ดูแลในเรื่องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางยาชีวภาพ และการสื่อสารทางไกล ไปจนถึงพลังงานไฟฟ้า อากาศยาน อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน และอื่นๆ
 • สมาคมวิศวกรรมทางพลังงาน IEEE
  สมาคมวิศวกรรมทางพลังงาน IEEE เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่มีอยู่ทั่วโลกมีสมาชิกมากกว่า 20,000 ราย สมาคมวิศวกรรมทางพลังงานจัดให้มีการประชุมเพื่อแบ่งปันข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยพัฒนามาตรฐานสำหรับการพัฒนาและสร้างเครื่องมือและระบบ และให้ความรู้แก่สมาชิกในอุตสาหกรรมและในภาครัฐ
 • สมาคมการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม IEEE
  เป็นสมาคมที่สนใจในเรื่องความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อการสร้างความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการติดตั้งอย่างประหยัด และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานสากลสำหรับองค์กร
  ISO เป็นเครือข่ายระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานสากลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ รัฐ และสังคม จะเป็นการพัฒนาร่วมกับองค์กรที่ต้องการนำมาตรฐานนี้ไปใช้ และมีการพัฒนาต่อไปโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากทั่วโลก
 • สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ
  จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานของเครื่องมือทางไฟฟ้า ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • สมาคมเพื่อการทดสอบทางไฟฟ้าสากล
  เป็นผู้พัฒนามาตรฐานสำหรับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (ANSI) ซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องมือทางไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
 • สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
  เป็นองค์กรไม่หวังผลกำลังที่ลดอัคคีภัยและอันตรายต่อชีวิตอื่นๆโดยการให้มาตรฐาน การวิจัย การฝึกอบรม และการศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการ UNDERWRITERS
  UL เป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีประโยชน์สำหรับลูกค้าจากผู้ผลิต และจากผู้ค้าปลีกถึงผู้บริโภค และการควบคุมเพื่อสุขภาพ เราได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์มานานกว่าศตวรรษ
 • สมาคมมาตรฐานแคนาดา
  เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรเพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม รัฐบาล และผู้บริโภคในแคนาดาและตลาดต่างประเทศ เนื่องจากที่เป็นองค์กรที่เน้นการให้คำปรึกษา เราปฏิบัติงานในแคนาดาและทั่วโลกเพื่อพัฒนามาตรฐานที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมความปลอดภัยให้สุขภาพของมนุษย์ คุณภาพสำหรับชีวิต ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและอำนวยนความสะดวกทางการค้า

ตัวแทนจำหน่ายและบริการของ SEC มีความพร้อมสำหรับความต้องการของคุณและสามารถเสนอโครงการต่างๆและทำความเข้าใจในงานของคุณก่อนการจัดทำราคา ผู้จัดการฝ่ายบริการของเราก็จะคอยดูแลช่างเทคนิคให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามงานที่คุณต้องการภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงปกติหรืองานฉุกเฉิน SEC พร้อมที่จะให้บริการ — 24 / 7 / 365 !
กลับหน้าหลัก
สอบถาม SEC – หม้อแปลงไฟฟ้า:
ข้อมูลทั่วไป ราคา ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัดSAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD.

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ผลิตหม้อแปลงได้ทุกขนาด KVA และทุกระบบไฟ ตามมาตฐานสากล IEC, ANSI, VDE, IEEE, มอก. จำหน่ายในราคาประหยัด รับประกันการใช้งานยาวนานถึง 5 ปี แม้กระทั่งฟ้าผ่า

เพิ่มเติม »

ช่องทางติดต่อ

Copyright © 2022-2023