รายละเอียดการรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้า
 

หม้อแปลงทุกเครื่องที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทางบริษัท ฯ ยินดีให้การรับประกันหลังการขาย ตามเงื่อนไข หรือตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ด้วยดีตลอดมา

 

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.