น้ำมันในหม้อแปลง
 
SEC ใช้น้ำมันหม้อแปลงชนิดพิเศษสำหรับหม้อแปลงตามมาตรฐาน . ASTMD877/IEC น้ำมันชนิดอื่นๆก็สามารถใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึง FR3™ natural ester fluids

นอกจากนั้น SEC ได้ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงที่ได้รับทุกครั้งโดยใช้ห้องทดสอบเพื่อหาแหล่งส่งน้ำมันที่เหมาะสม


SEC ได้รับน้ำมันหม้อแปลงจากแท๊งเฉพาะของรถบรรทุกน้ำมัน มีการสุ่มตรวจน้ำมันหม้อแปลงจากด้านล่าง กลาง และด้านบนแท๊งค์ก่อนที่จะถ่ายไปเก็บในแท๊งค์น้ำมันหม้อแปลงของบริษัท และมีการกรองน้ำมันหม้อแปลงอีกครั้งก่อนการใช้งานจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.