อุปกรณ์เสริมหม้อแปลงไฟฟ้า
SEC ผลิตอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมความปลอดภัย ลดการซ่อมบำรุง และใช้ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า:

อุปกรณ์มาตรฐาน (รายการบางส่วน)
• เครื่องบอกระดับน้ำมัน
• หัวอาร์ค-ป้องกันการกัดกร่อน ตามมาตรฐาน DIN 42531
• วาล์วระบายน้ำและวาล์วสุ่มตัวอย่างน้ำมัน
• ตัวเปลี่ยนก๊อก
• เครื่องลดแรงดัน
• ป้ายของข้อมูล
• บูชสายแรงดันสูง
• บูชสายแรงดันต่ำ
• ขั้วสาย HV และ LV
• รีเลย์แบบ Double float buchholz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.