การทดสอบ
ก่อนการส่งมอบหม้อแปลงจะมีผู้เชี่ยวชาญทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องตามมาตรฐาน IEC, ANSI, IEEE และ/หรือ NEMA
การทดสอบปกติที่ทำกับหม้อแปลงทุกเครื่อง:

• อัตราส่วนและขั้ว
• ขั้วและการทดสอบเวกเตอร์
• ความต้านทานของขดลวด
• การรั่วของโหลดและกระแสไฟฟ้าขั้นสูง
• การสูญเสียโหลดและความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ
• การทดสอบประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำ
• การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
• การทดสอบการรั่วของน้ำมัน
• การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน  

การทดสอบพิเศษบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้าต้องการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมา การทดสอบดังกล่าวคือ (อาจมีการทดสอบอื่นๆด้วย):

• ภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเวลาคงที่
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเกิด Overload
• การเปลี่ยนสัญญาณ
• ระดับเสียง
• การทดสอบความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่ลำดับศูนย์
• การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่
• การทดสอบการลัดวงจร

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.