ออกแบบพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้า
 

SEC มีความมุ่งมั่นที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าในการออกแบบหม้อแปลงลักษณะพิเศษต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานเฉพาะด้านของหม้อแปลง ซึ่งทางบริษัท ฯ พร้อมทำการออกแบบหม้อแปลงให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องที่ได้สะสมมาเป็นเวลานาน เช่น

> 3000 kVA , 3300 V / 690 – 690 V.

> 1500 kVA , 11 kV / 3300 – 1900 V.

> 2750 kVA , 6600 V / 416 – 240 V.

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.