แบบสอบถามการให้บริการ


โปรดให้ข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างดีที่สุด.

*ชื่อ:

*เรื่อง:

*ชื่อบริษัท:

*ที่อยู่:

*จังหวัด:

  *รหัสไปรษณีย์: 

*โทรศัพท์:

*แฟกซ์:

*E-MAIL:

 

* ข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

คุณต้องการให้การร้องขอของคุณเป็นผลเมื่อใด ?

 

ทันที

 

สองถึงสามสัปดาห์ถัดไป

 

สองถึงสามเดือนถัดไป

 

กำหนดเป็นช่วงเวลา - โปรดระบุ : 

ที่อยู่และตำแหน่งของอุปกรณ์ (สถานีย่อย, ที่ตั้งระยะไกลหรือหน่วยงานอื่นๆของบริษัท) :


ชนิดของอุปกรณ์ (เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, LTC ฯลฯ) และข้อมูลต่างๆรวมถึงผู้ผลิต, รุ่น , เลขประจำเครื่อง แรงดันไฟฟ้า (ถ้ามี):


อธิบายถึงการบริการที่คุณต้องการและปัญญาที่เคยพบ:

ผลการทดสอบล่าสุด (ชนิดของการทดสอบทางไฟฟ้า, ตัวอย่างน้ำมันฯลฯ):

คุณต้องการได้รับการตอบกลับโดยวิธีใด:

E-mail    โทรศัพท์

หากคุณต้องการให้เราโทรกลับ กรุณาตรวจดูว่าคุณได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับเราแล้ว

คุณสะดวกให้เราติดต่อคุณเวลาใด?

  

 

 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.