เกี่ยวกับความสามารถการให้บริการ
 
การบริการจาก SEC ให้การบริการที่หลากหลาย การซ่อมบำรุงและงานทางวิศวกรรม – บริการของเราครอบคลุมถึงการรักษาประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และอายุการใช้งานของหม้อแปลง LTC และอุปกรณ์อื่นๆในระบบพลังงานไฟฟ้าของคุณไม่ว่าเครื่องจะผลิดโดย SEC หรือโดยผู้ผลิตรายอื่น SEC ให้การบริการ ซ่อมบำรุง และการช่วยเหลือทางวิศวกรรมเพื่อให้หม้อแปลงของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และให้บริการถอดเปลี่ยนเครื่องที่มีอยู่เดิม

การบริการของ SEC ยังมีการให้ความช่วยเหลือเมื่อในกรณีที่มีปริมาณมากเกินกว่าจำนวนพนักงานที่คุณมี เราให้ความช่วยเหลือในงานซ่อมบำรุงตามทีคุณต้องการ และถ้าคุณต้องการการซ่อมบำรุงแบบเบ็ดเสร็จทาง SEC ก็ยินดีให้บริการ:

การบริการหม้อแปลงไฟฟ้า
ใช้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

SEC สามารถรับงานได้ผ่านการประมูลและการสั่งซื้อ หรือการร่วมพัฒนาภายใต้สัญญาการบริการที่เหมาะกับคุณ

มีการให้บริการทั่วประเทศ - โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมที่มีอยู่ทั่วไทย SEC จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการได้ตามความต้องการของคุณด้วยเครื่องมือที่ครบครันและพร้อมที่จะทำงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์:

• เครื่องดูดน้ำมัน
• รถบรรทุกน้ำมัน
• รถยกและอุปกรณ์
• อุปกรณ์พิเศษ
• เครื่องมืออื่นๆ

ตัวแทนจำหน่ายและบริการของ SEC มีความพร้อมสำหรับความต้องการของคุณและสามารถเสนอโครงการต่างๆและทำความเข้าใจในงานของคุณก่อนการจัดทำราคา ผู้จัดการฝ่ายบริการของเราก็จะคอยดูแลช่างเทคนิคให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามงานที่คุณต้องการภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงปกติหรืองานฉุกเฉิน SEC พร้อมที่จะให้บริการ — 24 / 7 / 365 !

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.