คุณภาพใน SEC
หม้อแปลงของ SEC มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพและการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กระบวนการเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด มีแกนและขดลวดให้เลือกจำนวนมากเพื่อให้เหมาะกับการออกแบบที่ต้องการ ฐานข้อมูลช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกที่จะออกแบบหม้อแปลงให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย มีโปรแกรมที่ช่วยประเมินแรงที่ขดลวดได้รับเมื่อเกิดการลัดวงจรซึ่งช่วยในส่วนของการออกแบบทางกล ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำทั้งในส่วนของความหนาแน่นของ ฟลักซ์ ขนาดตัวนำ ขนาดของการระบายความร้อน คุณสมบัติความเป็นฉนวน การสูญเสียพลังงาน และอื่นๆ

จากประสบการณ์ 30 ปี ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของ SEC ทำให้เราแน่ใจในหม้อแปลงของเราว่ามีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานในราคาประหยัด

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.