มาตรฐานอุตสาหกรรม
 
ต่อไปนี้คือรายชื่อของลิงค์ไปยังหน่วยงานที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในการเขียนข้อกำหนดและช่วยในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณ:

สถาบันมาตรฐานต่างๆของอเมริกา
เป็นองค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร (501(c)3) โดยการร่วมมือกับกลุ่มมาตรฐานอเมริกาและระบบการประเมิน.

คณะกรรมการกลุ่มอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ
มาตรฐานแห่งชาติและการประเมินผลของภาครัฐ ธุรกิจ และสังคม สำหรับเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็คทอรนิกส์.

สถาบันวิศวกรทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
IEEE คือ สมาคมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ไม่หวังผลกำไร มีสมาชิกประมาณ 360,000 รายใน 175 ประเทศ IEEE ดูแลในเรื่องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางยาชีวภาพ และการสื่อสารทางไกล ไปจนถึงพลังงานไฟฟ้า อากาศยาน อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน และอื่นๆ

สมาคมวิศวกรรมทางพลังงาน IEEE
สมาคมวิศวกรรมทางพลังงาน IEEE เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่มีอยู่ทั่วโลกมีสมาชิกมากกว่า 20,000 ราย สมาคมวิศวกรรมทางพลังงานจัดให้มีการประชุมเพื่อแบ่งปันข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยพัฒนามาตรฐานสำหรับการพัฒนาและสร้างเครื่องมือและระบบ และให้ความรู้แก่สมาชิกในอุตสาหกรรมและในภาครัฐ.

สมาคมการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม IEEE
เป็นสมาคมที่สนใจในเรื่องความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อการสร้างความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการติดตั้งอย่างประหยัด และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม.

มาตรฐานสากลสำหรับองค์กร
ISO เป็นเครือข่ายระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานสากลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ รัฐ และสังคม จะเป็นการพัฒนาร่วมกับองค์กรที่ต้องการนำมาตรฐานนี้ไปใช้ และมีการพัฒนาต่อไปโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากทั่วโลก.

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานของเครื่องมือทางไฟฟ้า ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

สมาคมเพื่อการทดสอบทางไฟฟ้าสากล
เป็นผู้พัฒนามาตรฐานสำหรับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (ANSI) ซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องมือทางไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ.

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
เป็นองค์กรไม่หวังผลกำลังที่ลดอัคคีภัยและอันตรายต่อชีวิตอื่นๆโดยการให้มาตรฐาน การวิจัย การฝึกอบรม และการศึกษา.

ห้องปฏิบัติการ Underwriters
UL เป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีประโยชน์สำหรับลูกค้าจากผู้ผลิต และจากผู้ค้าปลีกถึงผู้บริโภค และการควบคุมเพื่อสุขภาพ เราได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์มานานกว่าศตวรรษ.

สมาคมมาตรฐานแคนาดา
เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรเพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม รัฐบาล และผู้บริโภคในแคนาดาและตลาดต่างประเทศ เนื่องจากที่เป็นองค์กรที่เน้นการให้คำปรึกษา เราปฏิบัติงานในแคนาดาและทั่วโลกเพื่อพัฒนามาตรฐานที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมความปลอดภัยให้สุขภาพของมนุษย์ คุณภาพสำหรับชีวิต ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและอำนวยนความสะดวกทางการค้า .

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.