การปรับปรุงการออกแบบ
 

บริษัท คำนึงถึงการปรับปรุงพัฒนาการออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและสามารถทนแรงดันในสภาวะต่างๆได้ เช่น

> ผลกระทบที่เกิดจากการลัดวงจร

> ผลกระทบจากแรงดันอิมพลัส์ และแรงดันสวิทช์ชิ่งเสิร์จ

> ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความดันภายในตัวหม้อแปลง

> ผลกระทบที่เกิดจากการจ่ายแรงดันเกินพิกัด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.