การประกอบแกนและขดลวด
 
ความแม่นยำและการคำนวณการประกอบขดลวดเข้ากับแกนทำให้ขวดลวดมีความแข็งแรงทั่วทุกจุดและทำให้หม้อแปลงทำงานได้ทุกภาวะจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.