การออกแบบและผลิตแกน
 

หม้อแปลง SEC ทุกเครื่องใช้การผลิตแบบขึ้นรูป วัสดุที่มีการซึมได้สูงหรือเกรดมาตรฐาน M และเหล็กซิลิกอนเกรนเย็นเพื่อให้กระแสสูง มีการอบเหล็กหลังจากการรีดเพื่อให้เหล็กมีคุณภาพดีที่สุด

การออกแบบแกน SEC หม้อแปลงไฟฟ้าใช้หน้าตัดกลมหลายๆชั้นร่วมกับข้อต่อเต็ม การเคลือบผิวทำด้วยความเร็วสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีขนาดที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อทำให้ข้อต่อแน่นและเกิดช่องว่างน้อยที่สุดเพื่อลดการสูญเสียในแกนและลดระดับเสียงและกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด

 

การหุ้มฉนวนภายใน SEC หม้อแปลงไฟฟ้าจากแกนจากโครงและต่อไปยังกราวนด์เพียงจุดเดียวช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตในหม้อแปลง

หลังจากการพันและใส่อีพอกซี่ เทปโพลีเอสเตอร์หดหรือสายแสตนเลสแล้วขาของแกนจะติดกันทำให้มีโครงสร้างหม้อแปลงที่แข็งแรง โครงเหล็กช่วยให้เกิดความแข็งแรงเชิงกล ลดความเครียดระหว่างการขนส่งหรือเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่เกิดการเสียรูปของแกนหรือขดลวดในหม้อแปลงจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.