คุณภาพ SEC
คุณภาพของ SEC ได้เข้าไปอยู่ในหม้อแปลงทุกเครื่องที่เราสร้างขึ้น บริษัทได้รับการรับรอง มอก 384-2543
ISO 9001:2008 ผ่านการทดสอบ CESCI และมีชื่อเสียงด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน SEC ทุกคน งานทุกชิ้นที่เราสร้างและส่งมอบให้กับลูกค้าของเราได้รับการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งไปแล้วนับหมื่นเครื่องบ่งบอกถึงคุณภาพของตัวมันเองได้เป็นอย่างดี: 

• เครื่องทำงานผิดพลาดและหยุดทำงานน้อยที่สุด

• ไม่ต้องใช้การบำรุงรักษามากเนื่องจากการออกแบบที่ทันสมัย

• และความคุ้มค่าอื่นๆ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

38/10 หมู่ 3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.
02 182 1033-36 แฟกซ์. 02 182 1039 อีเมล์ : sale@sahabhant.com
Copyright 2009 © SAHABHANT ELECTRIC CO.,LTD. All rights reserved.